Tìm hiểu có mấy loại ngôn ngữ lập trình? Ngôn ngữ nào phổ biến nhất

Bạn mới bắt đầu học lập trình và đang cố gắng chọn ngôn ngữ nào để…

Continue Reading

Tìm hiểu Serverless là gì? Ưu và nhược điểm của Serverless

Khái niệm không có máy chủ không phải là quá mới đối với nhiều người, nhưng…

Continue Reading

Tìm hiểu lập trình là gì? Học lập trình có khó không

Lập trình có lẽ không còn là một thuật ngữ xa lạ, nhưng khi được hỏi…

Continue Reading